Bilgisayarınıza Kali Linux yükledikten sonra yapılacaklar şeklinde bir liste oluşturdum ki, hem kendim ihtiyaç hissettiğimde doğrudan danışayım, hem de başkaları faydalanabilsin bu rehberden. Eklenmesi gerektiğini düşündüğünüz maddeler veya güncellenmesi gerekenler olursa eğer, yazıya yorum olarak yazabilirsiniz.

Yapılacaklar Listesi

 1. “Device not managed” Hatası
  /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf dökümanını açın, managed=false satırını managed=true yapıp kaydedin.
 2. Repository listesini düzenlemek
  /etc/apt/sources.list dökümanını açın, ve oradaki listeyi silip (veya comment’leyip), yerine aşağıdaki listeyi yazıp kaydedin.</p> <pre>## Regular repositories

deb http://http.kali.org/kali kali main non-free contrib

deb http://security.kali.org/kali-security kali/updates main contrib non-free

## Source repositories

deb-src http://http.kali.org/kali kali main non-free contrib

deb-src http://security.kali.org/kali-security kali/updates main contrib non-free</pre>

 1. Apt-Get Hızlandırmak
  /etc/resolv.conf dökümanını açın, Google’ın DNS’leri olan aşağıdaki ns bilgilerini, dökümanda bulunanlar ile değiştirin.</p> <pre>nameserver 8.8.8.8

nameserver 8.8.4.4</pre>

 1. Yapılanların Toparlanması <pre>apt-get clean

apt-get update

apt-get upgrade

apt-get dist-upgrade</pre>

 1. PulseAudio Uyarısını Düzeltin
  /etc/default/pulseaudio dökümanını açın.
  PULSEAUDIO_SYSTEM_START=0 değerini 1 olarak değiştirin.
  reboot
 2. Ses Sorununu Çözmek
  Boot sırasında Ses’in açılmasını sağlamak için öncelikle alsa-utils’i kurmalısınız.</p> <pre>apt-get install alsa-utils -y</pre>
Sağ üst köşedeki küçük ses kontrol ikonuna sağ tıklayıp **Sound Preferences**&#8216;i seçin. 
Output Volume slider&#8217;ini **ON&#8217;**a getirin. Pencereyi kapatın. 
Artık unix&#8217;inizin sesi açık.</li> 

 * Kali Linux&#8217;e Java JDK Yüklemek 
  Son java sürümünü Google&#8217;a &#8220;Oracle Java Download&#8221; arayarak bulun, uygun mimarideki linux sürümlü java tar.gz&#8217;yi download edin. Aşağıdaki komutlarla arşivi açıp /opt klasörüne yerleştirin:_tar -xzvf /root/jdk-7u45-linux-x64.tar.gz_ 
  _mv jdk1.7.0_45 /opt_ 
  _cd /opt/jdk1.7.0_45_Aşağıdaki komutlar ise, bu yüklediğiniz Java&#8217;yı default olarak kaydetmenize yarar (kod içerisinde Java versiyonunuza göre düzeltmeler yapmanız gerekebilir, lütfen copy+paste yapmayın, inceleyin, araştırın)</p> 
  <pre><em>update-alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.7.0_45/bin/java 1</em>

update-alternatives –install /usr/bin/javac javac /opt/jdk1.7.0_45/bin/javac 1

update-alternatives –install /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin.so mozilla-javaplugin.so /opt/jdk1.7.0_45/jre/lib/amd64/libnpjp2.so 1

update-alternatives –set java /opt/jdk1.7.0_45/bin/java

update-alternatives –set javac /opt/jdk1.7.0_45/bin/javac

update-alternatives –set mozilla-javaplugin.so /opt/jdk1.7.0_45/jre/lib/amd64/libnpjp2.so</pre>

  Test etmek için aşağıdaki adrese gidin: 
  _http://www.java.com/en/download/installed.jsp_</li> 
  
   * Flash Yükleyin 
    Flash yüklemesi, Kali için diğer bütün unix&#8217;lerde olduğu gibi, kolay bir işlemdir:</p> 
    <pre><em>apt-get install flashplugin-nonfree</em>

update-flashplugin-nonfree –install</pre>

   * Tor Yükleyin 
    Ne olduğunu bilen bilir.</p> 
    <pre><em>apt-get install tor</em>

service tor start

proxychains iceweasel</pre>

   * FileZilla Yükleyin 
    <pre><em>apt-get install filezilla filezilla-common -y</em></pre>
  
   * HTOP ve NetHogs Yükleyin 
    _apt-get install htop nethogs -y_ 
    Yüklemeden sonra çalıştırmak için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz:</p> 
    <pre><em>htop</em>

nethogs eth0

nethogs wlan0</pre>

   * AutoLogin Ayarlaması 
    **/etc/gdm3/daemon.conf** dökümanını açın, 
    2 Satırın commentlerini silin, döküman şöyle görünmeli:</p> 
    <pre>[daemon]

# Enabling automatic login

  AutomaticLoginEnable = true

  AutomaticLogin = root</pre>

    Çalışması için **reboot** yapın.</li> </ol> 
    
    #### **Kendinizin çözmesi gereken, ama yapmanızı tavsiye ettiğim diğer notlar:**
    
     * NVidia / AMD Ekran Kartı Driverinizi yükleyin
     * GPU Processing Ayarlarını Yapın
     * Reminna Yüklemesi
     * GDebi Package Manager Yüklemesi
     * Theme Yüklemesi
     * XFCE Desktop Yüklemesi
    
    <div class="ttr_end">
    </div>